Lice za zaštitu od požara

  - Dugoročni razvoj i saradnja u oblasti Zaštite od požara.

  - Poboljšanje i unapređenje mera u oblasti Zaštite od požara.

 - Pružanja stručne pomoći i konsultantskih usluga u realizaciji obavljanja poslova zaštite od požara.

   - Obuka zaposlenih u oblasti Zaštite od požara