Izrada dokumentacije ZOP

U zavisnosti od kategorizacije delatnosti, objekta i zemljišta. Poslodavac je dužan da poseduje dokumentaciju u oblasti ZOP.

- Pravila zaštite od požara

- Program obuke zaposlenih 

- Plan evakuacije u slučaju požara

- Upustva za postupanje u slučaju požara