Osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad

- Osposobljavanje u skladu sa zakonom o bezbednosti i zdravlja na radu i važećim zakonskim propisima sa izdavanjem evidencija o osposobljenim zaposlenima, prilagođeno specifičnostima radnog mesta.

- U skladu sa tehnološkim procesom i opasnostima i štetnostima na radnom mestu vrši se osposobljavanje za bezbedan i zdrav rad.

- Zaposleni se upoznavaju o sprovođenju mera bezbednosti i važnosti korišćenja ličnih zaštitnih sredstava.